Khái niệm
Với nhau, để tạo ra các không gian làm cầu nối các thế hệ và quốc tịch, và giá trị.
Hãy đến và nhận được để phòng khách của tôi! Tôi thích thời điểm này khi có cuộc sống của bạn!

Hướng dẫn và Hoạt động
1. Cầu nối giữa văn hóa và nét đẹp văn hóa: Mission.
2. Niềm đam mê: Bằng cách kết hợp sức mạnh của thanh niên, là tạo ra một đúc sư tử mới.
3. Hành động: Chạy đầu tiên, cảm giác sau đó, suy nghĩ, làm cong ở phần cuối.